Kleiverud skole

Bilde viser Kleiverud skole og skolegården med mange barn. - Klikk for stort bilde

Kleiverud skole er kommunens minste barneskole med om lag 170 elever, fordelt på ni kalsser. Det er 30 ansatte i skole og SFO. Skolen ligger fantastisk til på toppen av Kleivan, ca. 7km fra Holmestrand sentrum. Det er vedtatt at skolen skal bygges ut til to-parallell innen 2019.

Skolen har et oppgradert uteareal som blant annet rommer ballbinge, basketbane, klatrevegg, lekeapparater og en stor naturlekeplass. Kleiverud skole og SFO har dyktige ansatte og elever som gir uttrykk for høy trivsel og godt samhold.

Skolens visjon: Vi gir alle elever et godt læringsutbytte i et trygt læringsmiljø

Informasjon fra skolen

Satsingsområder

Språkkommune
Hele opplæringsløpet i Holmestrand kommune er med og deltar i språkkommunesatsingen i regi av Utdanningsdirektoratet. Gjennom systematisk arbeid med lesing, skriving og muntlige ferdigheter fra barnehage til videregående skole, skal elever i Holmestrandsskolen styrkes i sine språkferdigheter. 

Arbeid med sosial kompetanse; Smart
Kleiverud skole og SFO arbeider aktivt med elevenes sosiale kompetanse. Med fokus på positiv forsterking og trening på ønskete karakteregenskaper, inspirert fra Re kommunes Smart oppvekst, trenes blant annet elevene til å bry seg om hverandre, være hjelpsomme og vise omsorg i skolehverdagen.

IKT

Satsingen på IKT er et felles fokusområde for alle skolene i Holmestrand kommune. Alle elever på 4.-10.trinn har sin personlige pc, og alle elever på 1.-3.klasse har eget nettbrett.  Den storstilte satsingen på digitalisering er satt i gang for å nå læreplanenes mål om digitale ferdigheter for alle elever. På holmestrandsskolen.no finner du mer om digitalisering i skolene.


Publisert av Janne Visnes Melgaard. Sist endret 17.08.2017
Fant du det du lette etter?