Kleiverud skole

Bilde viser Kleiverud skole og skolegården med mange barn. - Klikk for stort bilde

Kleiverud skole er kommunens minste barneskole med om lag 170 elever og 27 ansatte i skole og SFO. Skolen ligger fantastisk til på toppen av Kleivan, ca. 7km fra Holmestrand sentrum.

Skolen har et oppgradert uteareal som blant annet rommer ballbinge, basketbane, klatrevegg, lekeapparater og en stor naturlekeplass. Kleiverud skole og SFO har dyktige ansatte og elever som gir uttrykk for høy trivsel og godt samhold.

Skolens visjon: Vi gir alle elever et godt læringsutbytte i et trygt læringsmiljø

 

Satsingsområder

Språkkommune
Hele opplæringsløpet i Holmestrand kommune er med og deltar i språkkommunesatsingen i regi av Utdanningsdirektoratet. Gjennom systematisk arbeid med lesing, skriving og muntlige ferdigheter fra barnehage til videregående skole, skal elever i Holmestrandsskolen styrkes i sine språkferdigheter. 

Arbeid med sosial kompetanse; Smart
Kleiverud skole og SFO arbeider aktivt med elevenes sosiale kompetanse. Med fokus på positiv forsterking og trening på ønskete karakteregenskaper, inspirert fra Re kommunes Smart oppvekst, trenes blant annet elevene til å bry seg om hverandre, være hjelpsomme og vise omsorg i skolehverdagen.

IKT
Satsingen på IKT er et felles fokusområde for alle skolene i Holmestrand kommune. I løpet av skoleåret 2016/2017 får alle elevene på 4.-7.trinn sin personlige pc, samt at det for 1.-3.trinn kjøpes inn lesebrett til alle elever. Den storstilte satsingen på digitalisering er satt i gang for å nå læreplanenes mål om digitale ferdigheter for alle elever. Gjennom utarbeidelse av en kommunal strategiplan ønsker man å sikre at elever og lærere får nødvendig kompetanse og utstyr til å møte framtidens krav til digital kompetanse.

 

Fronter


Kart
Kleiverud skole

Kontaktinfo

Kleiverud skole
Barneskole
Guro Heimtoft
Virksomhetsleder/rektor
Frank Larsen
Inspektør
Janne Dinga Stanger
SFO-leder