Ekeberg skole

Ekeberg skole 1 - Klikk for stort bilde

Praktisk informasjon

  • Ekeberg skole er en barneskole med omtrent 360 elever og 57 ansatte i skole og SFO
  • Skolen ligger ca 2,5 km fra sentrum og har  elever både fra byen og kretsen rundt skolen
  • Skolen ligger sentralt  til i forhold til idrettsanlegg, turområder og skiløyper
  • Skolen er bygget i 1952, men er bygget om og utvidet  flere ganger
  • SFO –avdelingen ble restaurert og var klar til bruk høsten 2014
  • I 2015 ble vår nye flerbrukshall ferdigstilt
  • Ombyggingen av skolens uteområde ble ferdig høsten 2017
  • Elevene starter skoledagen 08.20
  • Elever som bor i sentrum har etter et politisk vedtak krav på skoleskyss på grunn av farlig skolevei. VKT er ansvarlig på skoleskyss i Vestfold og et elektronisk system sørger for at alle som har krav på skyss får busskort. Tidspunkter for skoleskyss finner du her

Råd og utvalg

FAU-leder: Tine Røimål Olsen
SU-leder: Sondre Sandnes
Elevrådsleder: Hermine Smet

 

Pedagogisk plattform Ekeberg skole (PDF, 231 kB)

Kontaktinfo

Ekeberg skole
Tlf: 33 09 80 00
Inger Rønning
Rektor
Tlf: 33 09 80 03
Espen Raastad
Inspektør
Tlf: 33 09 80 07
Bodil Sakkestad
Inspektør
Tlf: 33 09 80 04
SFO Ekeberg skole
SFO-leder Bente N. Marthinsen
Tlf: 33 09 80 01