Ekeberg skole

Ekeberg skole 1 - Klikk for stort bilde Ekeberg skole er den største av barneskolene i Holmestrand med ca 330 elever og 60 ansatte fordelt på skole og SFO.

 • Skolen ligger ca 2,5 km fra sentrum og har  elever både fra byen og kretsen rundt skolen.
 • Skolen ligger sentralt  til i forhold til idrettsanlegg, turområder og skiløyper.
 • Skolen er bygget i 1952, men er bygget om og utvidet  flere ganger.
 • SFO –avdelingen ble restaurert og var klar til bruk høsten 2014
 • 2015 ble vår nye  flerbrukshall ferdigstilt.
 • I løpet av 2017 skal nye uteområder ferdigstilles. 

Satsingsområder:

 • Lesing i alle fag
  Hele opplæringsløpet i Holmestrand kommune, alt fra barnehagene til videregående skole, vil delta i satsningen til lesesenteret med språkløyper fra 2017.
 • Arbeid med sosial kompetanse
  Hele skolen har styrket fokus på en karakteregenskap hver måned, inspirert fra Smart oppvekst i Re kommune.
 • IKT
  Arbeid med IKT har vært et felles fokus for alle skolene siste år. Denne satsingen fortsetter også neste skole år:
  I løpet av skoleåret skal alle elevene disponere og lære å bruke Ipad eller pc.

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 33 09 80 00

Kontaktinfo

Ekeberg skole
Tlf: 33 09 80 00
Inger Rønning
Rektor
Tlf: 33 09 80 03
Espen Raastad
Inspektør
Tlf: 33 09 80 07
Bodil Sakkestad
Inspektør
Tlf: 33 09 80 04
SFO Ekeberg skole
SFO-leder Bente N. Marthinsen
Tlf: 33 09 80 01