Botne skole

Bildet viser skolegården og lekeaparatene på Botne skole. - Klikk for stort bilde

 

Toparallell barneskole

  • Botne skole er en av tre barneskoler i Holmestrand, og har ca. 270 elever og 55 ansatte i skole og SFO.
  • Skolen ligger landlig til på Gullhaug, ca. 7 km fra sentrum.
  • Nærmeste nabo er Gullhaug barnehage og Bergskogen.
  • Uteområdet rommer kunstgressbane, ballbinge, friområder og områder med lekeapparater.
  • Skolen er bygget i 1970, med påbygg i 2003 og 2012.
  • Det skal bygges ny flerbrukshall ved skolen, og den er forventet ferdigstilt i 2018.

Satsingsområder

Holmestrandsskolen har læring og utvikling i sentrum. Botne skole har tre satsingsområder; 

Lesing i alle fag
Hele opplæringsløpet i Holmestrand kommune, alt fra barnehagene til videregående skole, vil delta i satsingen til lesesenteret med språkløyper fra 2017. Holmestrand kommune har fått status som språkkommune.

►Arbeid med sosial kompetanse.
Hele skolen har styrket fokus på en karakteregenskap hver måned, inspirert fra Smart oppvekst i Re. Elevene samles til månedlige samlinger med disse i fokus, og alle klassene har en time i uka med klasseART. På SFO arbeides det også med karakteregenskaper.

IKT.
Arbeid med IKT har vært et felles fokus for alle skolene siste år. Denne satsingen fortsetter også neste skoleår.

Praksisskole

Botne skole er praksisskole for Høyskolen i SørØstNorge. Vi har gleden av å ta imot studenter som studerer på Bakkenteigen. Skolen har tre praksislærere som tar imot studenter fra grunnskolelærerutdanningen 1-7 og grunnskolelærerutdanningen 5-10, samt barnehagelærerutdanningen hvert år. Skolen har gode erfaringer med å være praksisskole.

 

Kontaktinformasjon

Botne skole, kontor  tlf : 33050310
E-post: Botne.skole@holmestrand.kommune.no

Rektor: Kjerstin Sjøblom Tlf: 33050314
Epost: kjerstin.sjoblom@holmestrand.kommune.no

SFO leder: Torild Nilsen, 33050312
E-post: torild.emmy.nilsen@holmestrand.kommune.no

 

Kontaktinfo

Botne skole
Tlf: 33 05 03 10
Kjerstin Sjøblom
Rektor
Tlf: 33 05 03 14
Inger Elise Kuhlmeyer
Inspektør
Tlf: 33 05 03 13
SFO Botne skole
SFO-leder Torild Nilsen
Tlf: 33 05 03 22
Mob: 409 13 329