Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Holmestrand og Sande har felles PP – tjeneste. PP-tjenesten arbeider for å sikre tilfredsstillende og likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov. 

Vi tilbyr råd, veiledning og utredning av vansker hos barn, unge og voksne, samt vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehager og spesialundervisning i skolen.

PP-tjenesten er en viktig samarbeidspartner når barn og unge har sammensatte behov. Alle som arbeider i PP-tjenesten har taushetsplikt. Våre tjenester er gratis.

Kontaktinformasjon:

Telefon:
PPT sentralbord: 469 19 733

E-post: 
ppt@holmestrand.kommune.no                  

Postadresse:
Pedagogisk – psykologisk tjeneste, Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand.

Besøksadresse:
Langgata 47, Holmestrand.

Kontaktinformasjon ansatte: