Svømmehall

Svømmehallen ligger i tilknytning til idrettshallene på Hvitstein:

Vesthøyveien 7A
3080 Holmestrand

 

Det er Holmestrand Idrettsforening (HIF) som drifter svømmehallen. 

 

Åpningstider og priser

                                                                                                                    

Sist endret 10.09.2014