Det er fire historiske besøkssteder i Holmestrand:

  • Aluminiummuseet
  • Holmestrand museum
  • Olav Duuns forfatterhjem
  • Reidvin-tunet

Kulturminner er alle spor etter tidligere liv og aktivitet. Slike kan blant annet bestå av hus, industribygg eller fartøyer.

I Holmestrand kommune er det tre kirkesogn med en kirke i hvert kirkesogn.

  • Botne kirke
  • Hillestad kirke
  • Holmestrand kirke