Kulturpris

Kulturprisen har som formål å yte honnør til mottakeren, og samtidig å stimulere til kunstnerisk og kulturell utfoldelse innenfor det utvidede kulturbegrep (kultur, kulturarv og idrett) i Holmestrand kommune.

Alle kan fremme begrunnede forslag på kandidater til kulturprisen. Forslagene sendes inn via skjemaet, som du får opp ved å klikke her.

Vedtektene:

 • Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger, eller institusjoner som har gjort en markant innsats til beste for byens befolkning innen kunst eller annet kulturarbeid.
 • Prisen skal normalt tildeles en prismottaker, men kan deles på flere mottakere dersom spesielle forhold tilsier dette.
 • Holmestrand kulturpris er innstiftet av Holmestrand kommune og DNB Holmestrand.
 • Kulturprisen består av et kunstverk laget av Hans Gerhard Sørensen og et pengebeløp.
 • Kulturprisen deles ut årlig, fortrinnsvis på høsten.
 • At en kandidats kunstneriske eller kulturelle innsats er inntektsbringende for vedkommende, er ikke diskvalifiserende for å kunne motta prisen.
 • Alle kan fremme begrunnede forslag på kandidater til kulturprisen. Invitasjon til å fremme forslag kunngjøres i pressen i god til før fristen. Utvalgets medlemmer kan også fremme forslag på kandidater i møtet. Alle forslag skal være skriftlige.
 • Kulturprisutvalget avgjør hvem som skal tildeles prisen. Utvalget består av en representant for banken og fire representanter for kommunen, som velges av bystyret blant bystyrets medlemmer for 4 år.

Tidligere kulturprismottakere:

 • 1970 Ragnvald Strand, komponist
 • 1975 Evelyn Flognfeldt, sopran
 • 1977 Kåre Holt, forfatter
 • 1978 Alf Enger Larsen
 • 1979 Ingrid Nordby Søyland og Erling Bekkeseth, billedkunstner og idrettsarbeider
 • 1981 Eli Hållmann Strand og Andreas Natvig Næss, turn og skiaktivitet for barn
 • 1982 Holmestrand Ungdomskorps
 • 1983 Harald Meberg, Botne Bygdebok, unik stensamling, Historielaget.
 • 1984 Stener Karlsen og Johan Storm for arbeid med Duunhuset, biblioteket, Holmestr. Turistfor. og Holmestr.museum
 • 1985 Ragnar Hvitsten, korpsarbeid
 • 1986 Morten Juvet, billedkunstner
 • 1987 Bent Harris Evandt, lokal historiker
 • 1988 Holmestrand Blandede Kor
 • 1990 Gruppe 65, litteraturgruppe med fokus på Olav Duun
 • 1991 Vidar Sten Hansen, lokal underholder og medlem i Brødrene Bacchus
 • 1992 Kristian Bergun og Karl Hovland, lokalhistorikere
 • 1993 John Rønningen, lokalhistorie
 • 1994 Kåre Stenstrøm, idrett
 • 1995 Kulturverkstedet, teater med psykisk utviklingshemmede
 • 1996 Rolf Syvertsen, idrett
 • 1997 Holmestrand Byteater
 • 1999 Holmestrand Kunstforening
 • 2000 Asbjørn N. Jakobsen, lokal jernbanehistorie
 • 2001 Aage Winther Sørensen, komponering, sangtekster og bilde
 • 2002 Ragnhild Vestby, leder i Duunstiftelsen
 • 2003 Sten Kristian Brath, kulturarrangør og leder i HUK
 • 2004 Dorthe Herup, tekstilkunstner
 • 2005 Leif Weltzin, turløyper, naturformidler
 • 2006 RockArt musikk- og kunstfestival
 • 2007 Holmestrand Idrettsforening
 • 2008 Reidvin-tunet
 • 2009 Swinglett
 • 2010 Edel Haukeland, leder KulturYkirken
 • 2011 Holmestrand og Botne skolekorps
 • 2012 Arnstein Roch Øverland, musiker, instruktør, låtskriver
 • 2013 Holmestrand Kulturfestival
 • 2014 Siv Urå, ved Danseløven Balettskole
 • 2015 Finn Johnsen, billedkunstner
 • 2016 Arild og Tove Sand, dansere
Sist endret 11.08.2017