Den Kulturelle Spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er et kulturformidlingsprogram som skal sørge for at seniorer skal få et godt, variert og profersjonelt kulturtilbud. Holmestrand kommune samarbeider med Re, Hof og Andebu om et felles program som gis ut en gang i halvåret.

 

Her kan du laste ned vårprogrammet 2016 (PDF, 3 MB)

Satsningsområdene er:

 1. Tur til kultur:
  Turer til operaer, teaterforestillinger, konserter eller utstillinger.
 2. Oaser:
  Små kulturinnslag på sykehjemmet eller eldresentre, som er gode vitamininsprøytninger for den enkelte bruker og for felleskapet.

 3. Omsorgssang:
  Sang og musikk integret i daglig omsorg på sykehjem og i omsorgsboliger. I første omgang rettes omsorgssang mot demente. Målet er å naturliggjøre sang som en del av daglig omsorg. Forskning viser til at omsorgssang kan redusere medisinbruk, demper uro og setter i tillegg den som synger i godt humør. Grunnleggeren av omsorgssang er Dr. Audun Myskja, overlege og musikkterapeut.


Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

Kilde: Kulturdepartementet

 • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
 • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
 • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.
Sist endret 03.02.2016