Spillemiddler til kultur og idrettsanlegg

Kulturkontoret tilbyr i samarbeid med Idrettsrådet, kompetanse, veiledning og råd angående søknad om spillemidler.


Frist for levering av spillemiddelsøknader til kommunen er 15. oktober hvert år, eller etter avtale.

 

Søke spillemidler

Kontaktinfo

Gertruud Kunst
Kulturkontoret
Susanne Poulsen
kultur- og idrettskonsulent