Holmestrand Idrettsråd

Idrettsrådet representerer idrettsklubbene som er organisert gjennom Vestfold Idrettskrets. Rådet arbeider for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet er en arena for samarbeid mellom lagene, og mellom lagene og kommunen.

 

Leder: Svein Askekjær, tlf. 46806446, e-post: askekjar@online.no
Sekretær: Trude Tansø, tlf. 99100243, e-post: tansoe@sf-nett.no

Publisert av Gertruud Kunst. Sist endret 04.09.2014