Idrettsråd

Idrettsrådene representerer idrettsklubbene som er organisert gjennom Vestfold Idrettskrets. Rådene arbeider for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådene er en arena for samarbeid mellom lagene, og mellom lagene og kommunen.

Det er pr. i dag to idrettsråd

Hof Idrettsråd

Holmestrand idrettsråd