Hørselkontakt og synskontakt

Hørselskontakten og synskontakten skal være bindeleddet mellom brukerne og hjelpemiddelsentralen, og kan gi råd og veiledning om tekniske hjelpemidler til hørsels- og synshemmede og henvise til andre tjenester.

 

Hvem kan søke?

 • Personer som er innvilget høreapparat fra folketrygden

 • Personer som har konstatert et hørselstap hos legen og som ikke bruker
  høreapparat

 • Personer som er svaksynt eller synshemmet, personer som har andre alvorlige syndefekter som reduserer synsfeltet. Årsaken ti nedsatt syn må diagnostiseres av øyelege.

   

Henvendelse til hørselskontakt og synskontakt kan komme fra Hørselssentralen, øyelege, fastlege, brukeren selv og pårørende.


Hva du kan forvente av oss?

 • Informasjon, råd og veiledning om hørselstekniske hjelpemidler

 • At vi overholder taushetsplikten

 • Hjelp til kartlegging av behov for hørselshjelpemidler

 • Hjelp til å søke om hjelpemidlene

 • Oppfølging

 

Hva forventer vi av deg?

 • At du eller din representant sier i fra om det oppstår problemer, endringer eller at hjelpemidler ikke fungerer som de skal

 • At du er forberedt på at det kan oppstå situasjoner da tjenestene må endres for en kort periode

 

Tjenesten er gratis.

 

Kontakt:

Else Heien som kan nås tirsdager og halve torsdager på 97107716 
else.heien@holmestrand.kommune.no

Kontaktinfo

Hørselskontakt Synskontakt
Tlf: 971 07 760