Ergo- og fysioterapitjenester

 
Fysioterapi inngår som en del av kommunens helsetilbud.

Tjenesten ytes både fra privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen, og kommunefysioterapeuter som yter tjenester for barn/unge ved helsestasjonen og skolene, samt  innen habilitering og rehabilitering. 
 
Ergoterapi er et tilbud til innbyggere  i alle aldre, og bistår med vurdering og kartlegging av behov for tilrettelegging av miljø og  vurdering av hjelpemidler. 
 

Henvisning til fysioterapitjenesten for barn og unge (PDF, 198 kB)

 

Navn Stilling Adresse Mobil Telefon
Sentralbord Roveveien 43, v/ Holmestrand bo- og behandlingssenter 33064300
Heidi Bakke Johansen Tjenesteleder Roveveien 43 99574154
Anneli Askerøi Ergoterapeut Roveveien 43 99561233
Karoline E. Myklebust Fysioterapeut Roveveien 43 47719629
Carina Krosby Fysioterapeut Roveveien 43 (onsdager) 40809468
Grethe Hyllseth Fysioterapeut Hof bo- og beh.senter 47637026 33095113
Gerry van Schaik Ergoterapeut Hof bo- og beh.senter 99277247 33095112
Michael Pietschmann Fysioterapeut Rove, Roveveien 43 33064277
Jakob Yngvi Fridriksson Fysioterapeut Roveveien 43 90816308

 

Privatpraktiserende fysioterapeuter
Navn Fysioterapeuter Adresse Telefon
Camilla Skovly Camilla Skovly Ringveien 12, 3084 Holmestrand 92486554
Helsehuset Holmestrand Ringveien 12, 3084 Holmestrand
Sigurd A. Fornæss 41448461
Kate Solstad 46680282
Rikke Otterstad 41635824
Team-Klinikken Holmestrand Bekkegaten 2, 3080 Holmestrand 33052491
Camilla Aarnes 99578138
Dag Kongsrud 46652145
Jørgen Stanger 94238551
Vibo Fysikalske Institutt Sommerroveien 9, 3085 Holmestrand 33053511
Synnøve Rusten 93042364
Hof og Vesetåsen fysioterapi Voldshagan 7, 3090 Hof 33058777
Marte R. Furuheim
Stein Fallang-Larsen
Thomas Furuheim
Michael Pietschmann Michael Pietschmann Rovevn 43, 3085 Holmestrand 33064277