Frisklivssentralen

Friskliv logo - Klikk for stort bilde

 

Ønsker du å være fysisk aktiv, men synes at det er vanskelig å komme i gang? Da kan frisklivsresepten være noe for deg. Fysisk aktivitet og et sunt kosthold er viktig for god helse og trivsel.

 

Friskliv bilde - Klikk for stort bilde

Frisklivsresepten passer for alle som ønsker å gjøre endringer innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, og som ønsker støtte til praktisk tilrettelegging og/eller motivasjon.


Å være fysisk aktiv kan gi deg overskudd, energi, redusere stress og fremme sosialt samvær. Det er aldri for sent å begynne. Sunt kosthold og fysisk aktivitet beskytter mot, og er ofte en effektiv behandling for, en rekke sykdommer. Eksempel på dette er høyt blodtrykk, diabetes type 2, overvekt, psykiske lidelser og muskel og skjelettlidelser.


En frisklivsresept (vanlig fysioterapirekvisisjon) kan skrives ut av fastlege eller annet helsepersonell. NAV kan også henvise til frisklivstrening.


I Holmestrand gis det tilbud om fysisk aktivitet i gruppe to ganger i uken. Treningen er organisert ute.
Tid: Mandag og torsdag kl 09 – 10:30
Sted: Bassengparken

 

Ved oppstart og etter endt reseptperiode, gis det tilbud om en frisklivssamtale/oppstartsamtale. Man får tilbud om å gjennomføre en fysisk test under treningen. Det gis tilbud om kostholdskurs v/ ernæringssykepleier. Vi har tilbud om røykesluttkurs i samarbeid med Re kommune.

 

Treningen drives av fysioterapeuter. Det er tre fysioterapeuter knyttet opp mot tilbudet: Fysioterapeut Jørgen Stanger, fysioterapeut Kate Solstad og fysioterapeut Mari Orten.

 

Kontaktinformasjon
Dersom du skulle ha noen spørsmål eller ønsker kontakt med oss, vennligst ta kontakt med Fysioterapeut/Folkehelsekoordinator Mari Orten på tlf: 33 06 43 09 / 99 57 58 96 eller på e-post mari.orten@holmestrand.kommune.no