Fastlege

 

Formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved at alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.
 

Hvem har krav på fastlege?

 

  • Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge, med norsk personnummer
  • Asylsøkere som har D-nummer
  • NATO-personell som har D-nummer, og deres familie

D-nummer er et id-nummer som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer.

Dersom du har krav på fastlege, vil også dine egne barn under 16 år ha rett til å stå på den samme fastlegelisten som foreldrene.

 

Hvordan kan du se hvilke fastleger som er tilgjengelig?

 

Gjennom MinFastlege (krever innlogging).kan alle innbyggere se hvilken fastlege de har og hvilke som er tilgjengelig. På MinFastlege kan innbyggere over16 år bytte fastlege for seg og sine barn under 16 år, i tillegg til å melde seg inn i eller ut av Fastlegeordningen. Man kan også kontakte Fastlegetelefonen til Helfo for informasjon eller bytte på 810 59 500. Ha fødselsnummer (11 siffer) klart før du ringer.
 

Fastleger i Holmestrand

Kommunelegekontoret, Langgata 45, 3080 Holmestrand
Lege Type Telefon
Dr. Bakke Kommuneoverlege/spes.samfunns- og allmenmedisin 33 06 43 15
Dr. Vatne Spes. i allmennmedisin 33 06 43 15
Dr. Næss Spes. i allmennmedisin 33 06 43 15
Dr. Kavlie- Borge Ass.kommuneoverlege 33 06 43 15


Sentrum Legeservice, Havnegaten 7, 3080 Holmestrand
Lege Type Telefon
Dr. Dunseth                                                             33 05 22 92
Dr. Bjørge   33 05 22 92


Holmestrand Med Senter AS, Havnegaten 21, 3080 Holmestrand
Lege Type Telefon
Dr. Løkebø Spes. i allmenmedisin 33 06 62 60
Dr. Øksnes   33 06 62 60


Holmestrand Legesenter, Havnegården, 3080 Holmestrand
Lege Type Telefon
Dr. Smet   33 09 71 50
Dr. Schlegel   33 09 71 50
Sist endret 12.08.2016