Psykisk helsetjeneste for voksne

Psykisk helsetjeneste er en variert, fleksibel tjeneste som ytes til voksne i Holmestrand med psykiske lidelser, rusavhengighet eller andre vanskelige livssituasjoner.
 

Søknadsskjema (PDF, 44 kB)

Psykisk helsetjeneste for voksne omfatter i hovedsak disse områdene:

 

  • Brukerstyrt aktivitetsenter
  • Møtested for rusavhengige
  • Utlevering av LAR-medisiner
  • Ambulerende tjenester
  • Rådgivning ved ruskonsulent
  • Bofellesskap
  • Boveiledning

 

Tjenesten har psykiatrisk sykepleier, psykiatrisk hjelpepleier, vernepleier, sykepleier, hjelpepleier og assistenter. Brukeransatte, personer på arbeidstiltak og frivillige bidrar også i stor grad i tjenesten.

 

Tjenesten samarbeider med spesialisthelsetjenesten og NAV, samt ulike fastleger og aktører i kommunen.

 

Søknadsskjema finner du oppe på siden - fyll ut og send dette til tjenestekontoret i Holmestrand kommune. Gjør det gjerne i samarbeid med fastlege, NAV eller spesialisthelsetjenesten.

 

Du kan også få tilsendt søknadsskjema ved å henvende deg til tjenestekontoret:

  • Tlf: 33 09 84 00 - åpningstid mandag til fredag 10.00-14.00.
  • På e-post til even.thornquist@holmestrand.kommune.no
  • Per brev til Holmestrand kommune, Tjenestekontoret, serviceboks 312, 3081 Holmestrand.

 

Ruspolitisk handlingsplan 2012-2016 (pdf) (PDF, 333 kB)

Sist endret 25.09.2014