Kreftkoordinator

Kreftkoordinator skal være et lavterskeltilbud til kreftpasienter og pårørende, tjenesten er derfor ikke vedtakspliktig.

                                   
 

Hva kan kreftkoordinatoren hjelpe meg med?

 • Å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende, uavhengig om du har hjelp fra hjemmetjenesten
   
 • Å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienter
   
 • Å være lett tilgjengelig for kreftpasienter og pårørende
   
 • Å bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen


   

Kreftkoordinator er tilgjengelig hver mandag og onsdag på dagtid (07.30 – 15.30), og enkelte tirsdager.
 

Du kan henvende deg direkte på telefon eller mail. Vi avtaler en samtale og sammen ser vi på veien videre.

 

 

Sist endret 20.11.2015

Kontaktinfo

Reidun Løkkemyhr
Kreftsykepleier og koordinator