Fysio- og ergoterapitjenester

 
Fysioterapi inngår som en del av kommunens helsetilbud.

jenesten ytes både fra privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen, og kommunefysioterapeuter som yter tjenester for barn/unge ved helsestasjonen og skolene, samt  innen habilitering og rehabilitering. 
 
Ergoterapi er et tilbud til innbyggere  i alle aldre, og bistår med vurdering og kartlegging av behov for tilrettelegging av miljø og  vurdering av hjelpemidler. 
 

Ergoterapi
 

Ergoterapi
NavnStillingTelefonMobil
SentralbordLanggaten 4533 06 43 00
Heidi Bakke JohansenTjenesteleder33 06 43 08995 74 154
Anneli AskerøiErgoterapeut33 06 43 10995 61 233
Mari OrtenFysioterapeut33 06 43 09995 77 896
Mari OrtenFolkehelsekoord.33 06 43 09995 77 896
Michael PietschmannFysioterapeut Rove33 06 42 77man, ons + fre

 

 

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen
FysikalskeNavnAdresseTelefonnummer
Helsehuset HolmestrandSigurd A. FornæssKleivbrottet, Ringvn. 12414 48 4 61
Somajeh KianiKleivbrottet, Ringvn. 12466 63 443
Kate Solstad Kleivbrottet, Ringvn. 12466 80 282
Carina KrosbyKleivbrottet, Ringvn 12473 09 099
Camilla SkovlyKleivbrottet, Ringvn. 12924 86 554
TEAM-klinikkenDag KongsrudBekkegt. 233 05 24 91/942 38 551
Hans Jørgen StangerBekkegt. 233 05 24 91/942 38 551
Camilla AarnesBekkegt. 233 05 24 91/942 38 551
Vibo fysikalske instituttSynnøve RustenSommerrovn. 933 05 35 11
Ved Rove/SykjehemMichael PietschmannRove gård33 06 42 77

 

Sist endret 13.05.2015