Hof barnehage

Hof Barnehage 800x250 - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

Tre avdelingsbarnehage i Hof.

Barnehagen ligger landlig til med skogen som nærmeste nabo. Det er gangavstand til skolen, idrettshallen, sykehjemmet, kirken og sentrum.

Avdelingene er innredet med leker og møbler til det beste for hver enkelt alderstrinn, og vi jobber etter en progresjonstabell som sørger for utfordringer og utvikling for de ulike alderne. Bruker naturen og nærmiljøet mye til lek og læring, og vi har en egen lavvo i skogen som vi bruker flittig

 

 

Visjonen vår:

             Hof barnehage
”Et godt sted å være, leke og lære”
 

I Hof barnehage vil vi at alle barn og voksne føler seg trygge, blir sett og hørt, har tillit til hverandre, tar hensyn til hverandre, fungerer i gruppe og er en del av fellesskapet.  Vi vet at i samhandling mellom barn og voksne legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. På bakgrunn av dette grunnsynet jobber vi med bl.a. Steg for steg. Dette er et metodisk opplegg for å fremme empati, mestring av sinne og problemløsning. Barns medvirkning er også noe vi er opptatt av og jobber bevisst med. Dette for at barna skal få øvelse i å være deltagere i et demokratisk samfunn.   

I Hof barnehage har vi gode forutsetninger for å tilrettelegge for barn som trenger ekstra støtte og oppfølging. Det er ansatt spesialpedagog i full stilling, og vi har gjennom flere år hatt fokus på språkstimulering for hele personalgruppen. Vi har mye materiell og kompetanse på området som vi benytter oss av i det daglige arbeidet med alle barna, men også i tilrettelagte smågrupper og i tettere oppfølging av enkeltbarn.

Åpningstider:

Hverdager 06.30 – 17.00

Kontakt:

Telefon: 33 09 56 91
Besøksadresse: Lindsetveien 4-12, 3090 Hof

 

Satsningsområde:


Språkstimulering

Stimulering av språket hos det enkelte barn er av uvurderlig betydning for barnets vider utvikling – både sosialt og på skolen. Vi er et personal med høy kompetanse på dette. Vi benytter oss av ulike treningsprogram, hverdagssituasjoner, samlinger og fortellinger for å fremme språkutviklingen.
 


Motorisk trening

En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en støtte for utviklingen av talespråket. Derfor har hver avdeling sitt eget turmål i nærmiljøet, som skal være språkstimulerende. Vi bruker også idrettshallen en gang i uka.

 
Sunn livsstil

Vi serverer tre måltider her. Havregrøt til frokost, brød med sunt pålegg til lunsj/en gang i uka tilbyr vi et varmt måltid eller salat bar. På ettermiddagen serverer vi knekkebrød og frukt.