Gausetangen barnehage

Tegning av "nye" Gausetangen barnehage - Klikk for stort bilde

Det bygges i disse dager en ny kommunal barnehage i sentrum på Gausetangentomten. Den planlegges ferdig til nytt barnehageår i august 2017. Barnehagen bygges som en 4-avdelings barnehage med mulighet for utvidelse til 6 avdelinger.
 

Det er inngått samarbeid med Backers barnehage slik at barn som i dag har plass i Backers barnehage og som skal fortsette til høsten, får tilbud om plass i "nye" Gausetangen barnehage ved oppstart av nytt barnehageår. Likeledes vil fast ansatte i Backers barnehage få tilbud om jobb i den nye barnehagen fra samme tid.

Åpningstid: Hverdager 06:45 - 17:00

Virksomhetsleder:

Ann Christin Haugseth tlf. 930 65 790

Avdelingene:

Eggeskallet tlf: 469 41 297

Lallahumpen tlf: 469 35 536

Dunkebekk tlf: 469 13 846

Sikksakken tlf: 469 31 425

 

 

 

 

Søknadsskjema

 

 

 

 

Kart

Kart