Informasjon om hovedopptaket for barnehager 2017

Fra høsten 2017 legges Tyristua og Backers barnehage ned. Samtidig bygges en ny 4-avdelings kommunal barnehage i sentrum somplanlegges ferdig til oppstart av nytt barnehageår i august.

  • Tyristua barnehage
    Barn som idag har barnehageplass på Tyristua barnehage og fortsatt har behov for plass til neste barnehageår, må søke om overflytting til annen barnehage.
     
  • Backers barnehage
    Barn som i dag har plass i Backers barnehage og skal fortsette til høsten, trenger ikke å søke om overflytting. Fra 1. august 2017 er barnehagen en del av "nye" Gausetangen barnehage og barn som fortsatt har behov av barnehageplass vil derfor automatisk få tilbud i den "nye" barnehagen. Ønskes det det tilbud i en annen barnehage en "nye" Gausetangen,må det søkes om overflytting til ønsket barnehage.

 

Forøvrig vises det til generell informasjon om søknadsprosessen om barnehageplass i kommunal eller privat barnehage.

Publisert av Pernilla Selander Tronrud. Sist endret 25.01.2017