Skolefritidsordningen (SFO)

Priser fra 01.08.2017

Satsene for SFO økes med deflator på 2,5 pst, avrundet til nærmeste hele 5 kr. Prisene gjelder fra 1.8.2017
 

1. Betalingen for hel plass økes med 60 kr per måned til 2.535 kr.

2. Betalingen for redusert plass (3 dager per uke) økes med 40 kr per måned til 1.615 kr.

3. Betalingen for dagplass økes med 5 kr per dag til 230 kr.

4. Kostpenger økes med 5 kr. til på 230 kr per måned for hel plass.

5. Kostpenger økes med 5 kr til 175 kr per måned for redusert plass.

6. Søskenmoderasjon på 25 % fra og med barn nr. to på den billigste plassen.

7. Søskenmoderasjon på 50 % fra og med barn nr. tre på den billigste plassen.

8. Betaling for hel plass i den 11. måneden økes med 70 kr per måned til 2.880 kr + kost.

9. Betaling for redusert plass den 11. måneden økes med 45 kr til 1.845 kr + kost.

Sist endret 09.06.2017