Skolefritidsordningen (SFO)

Priser fra 01.08.2016

Det betales for 10 terminer pr. år + ekstrabetaling for eventuell 11.termin.

  • Hel plass: 2.475 kr. pr. termin + 225 kr for kost

  • Halv plass: 1.575 kr. pr. termin + 170 kr for kost

  • Morgentilbud: 465 kr. pr. termin

  • Dagplass: 225 kr. pr. dag uansett tid

  • Det gis 25% søskenrabatt fra barn nr. 2 og 50% reduksjon fra barn nr.3 på den billigste plassen.

     

Betaling for 11. termin

  • Hel plass: 2.810 kr. pr. termin + kost

  • Halv plass: 1.800 kr. pr. termin + kost

  • Betaling for 11.termin skjer forskuddsvis.

Sist endret 07.06.2016