Skolefritidsordningen (SFO)

Satsene i Hof er noe høyere enn i Holmestrand. Prisene og satsene skal samkjøres fra 1.8.2018, og prisene i skolefritidsordningen i Hof holdes derfor uendret inntil dette tidspunktet.

Satser Holmestrand

Satsene for SFO økes med deflator på 2,6 pst, avrundet til nærmeste hele 5 kr. Prisene gjelder fra 1.8.2018.

  • Hel plass 2.600 kr per måned
  • Redusert plass (3 dager per uke) 1.655 kr per måned
  • Dagplass 240 kr per dag
  • Kostpenger 240 kr per måned for hel plass.
  • Kostpenger 180 kr per måned for redusert plass.
  • Søskenmoderasjon på 25 % fra og med barn nr. to på den billigste plassen.
  • Søskenmoderasjon på 50 % fra og med barn nr. tre på den billigste plassen.
  • Betaling for hel plass i den 11. måneden  2.955 kr + kost per måned
  • Betaling for redusert plass den 11. måneden 1.895 kr + kost per måned
  • Morgentilbud 495 kr per måned