Årsrapport og årsregnskap

På disse sidene vil du finne årsrapporter og årsregnskap for Holmestrand kommune.

 

Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av bystyret innen utgangen av juni i året etter regnskapsåret. I tillegg er det mange kommuner som gir en mer omfattende rapportering og analyse av økonomiske forhold og øvrige organisatoriske og tjenestemessige forhold. Dette er ikke lovpålagt.

 

Holmestrand kommune har valgt å samle både den lovpålagte og den ikke lovpålagte rapporteringen i ett og samme dokument, nemlig årsrapporten. Årsregnskapet presenteres som et selvstendig dokument, men behandles politisk i samme sak som årsrapporten.