Tjenester > Samfunnsutvikling > Kommunesammenslåing Holmestrand - Hof
Publisert 14.03.2017
Kommunevåpen 3 kommuner

Fristen for å sende inn forslag til navn på ny kommune fra 1.1.2020 utløp 20. april 2017. Lisen nedenfor viser de navneforslagene som er kommet inn. Listen blir oversendt forhandlingsutvalget. 

Publisert 03.02.2017

Ved å klikke på statusrapportene kan du se hvem som er medlemmer i arbeidsgruppen. 

Leder for gruppen er Janne Visnes Melgaard.

Publisert 03.02.2017

Ved å klikke på statusrapportene kan du se hvem som er medlemmer i arbeidsgruppen. 

Leder for gruppen er Janne VIsnes Melgaard.

Publisert 03.02.2017

Ved å klikke på statusrapportene kan du se hvem som er medlemmer i arbeidsgruppen. 

Leder av gruppen er Gertruud Kunst.

Publisert 03.02.2017

Ved å klikke på statusrapportene kan du se hvem som er medlemmer i arbeidsgruppen. 

Leder av gruppen er Svend Bergan Grane.

 

Publisert 03.02.2017

Ved å klikke på statusrapportene kan du se hvem som er medlemmer i arbeidsgruppen. 

Leder av gruppen er Bodo Havelberg.

 

Publisert 03.02.2017

Ved å klikke på statusrapportene kan du se hvem som er medlemmer i arbeidsgruppen. 

Leder av gruppen er Nina Klevan.

 

Publisert 03.02.2017

Ved å klikke på statusrapportene kan du se hvem som er medlemmer i arbeidsgruppen. 

Leder av gruppen er Solfrid Nilsen.

Publisert 03.02.2017

Ved å klikke på statusrapportene kan du se hvem som er medlemmer i arbeidsgruppen. 

Publisert 03.02.2017

Ved å klikke på statusrapportene kan du se hvem som er medlemmer i arbeidsgruppen. 

Leder av gruppen er Helle Tronstad Larssen.