Utvalg for regulering og kommunalteknikk - DRI

Leder: Helga Opsett, H
Nestleder: Torstein Sagen, H

 

Valgregler:

Utvalget for regulering og kommunalteknikk skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer.


Utvalget velges for 4 år.

 

Medlemmene og varamedlemmene velges blant bystyrets medlemmer og varamedlemmer, dog skal alle parter være representert i minst ett utvalg.

Ingen kan velges som fast medlem i mer enn ett bystyreutvalg (helse, sosial og omsorg / kultur og oppvekst / regulering og kommunalteknikk / formannskapet) jf. dog kommunelovens §§ 36,37 og 38 vedr. kjønnskvotering.

 

Leder og nestleder velges av bystyret.

 

Ansvarsområder:

  • Plan-, regulerings- og bygningssaker med hjemmel i plan- og bygningsloven

  • Konsesjon

  • Veg, vann, kloakk og renovasjon

  • Trafikk

  • Havnesaker

  • Uttalelser innen eget fagområde

  • Saker av utmarks-, landbruks- og naturfaglig karakter

  • Innstillinger i landbrukssaker, bo- og driveplikt, konsesjon

  • Vilt, innlandsfiske, naturvern- og friluftssaker, motorferdsel i utmark

 

 

 

Medlemmer av utvalg for regulering og kommunalteknikk
Medlemmer Parti Adresse Telefon
1. Helga Opsett H Langgaten 52 916 89 285
2. Torstein Sagen H Platåveien 12B 970 70 117
3. Elin Svele H Solbergveien 11 957 87 056
4. Thorleif Jacobsen H Ekebergveien 17B 916 52 609
5. Vegard Mork FrP Vestlia 18 913 50513
1. Christina Berg AP Gurannveien 65 928 24 339
2. Bjørn Maurstad AP Langgaten 19 957 58 766

 

Varamedlemmer til utvalg for regulering og kommunalteknikk
Varamedlemmer Parti
1. Jon Tunheim H
2. Trond O Solberg KrF
3. Fred Olaf Korsgården SP
4. Janne Hjelmtvedt H
5. Egil Olaussen FrP
6. Kari Brekke H
7. Thove Bringaker V
1.Arild Skillinghaug AP
2. Chriss Toni Johnsen AP
3. Margit Johansen Ap
4. Berit Nilsen V
Sist endret 25.10.2015