Kommunestyre

 

Ordfører: Alf Johan Svele (H)
Varaordfører: Ulf Sundling (H)


Kommuneloven § 6 bestemmer at bystyret er det øverste, styrende organet i kommunen. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere for fire år av gangen, etter de reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven.


Holmestrand har 39 representanter i kommunestyret.

Stemmerett:

Regelen om stemmerett ved valg og om valgt av medlemmer til bystyret er gitt i valgloven. Alle som har stemmerett ved valget og som er bosatt i kommunen kan velges inn i bystyret Det gjelder visse regler for fritak.


Myndighet:

Kommunestyret handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer. Kommunestyret t fører tilsyn med kommunens samlede virksomhet. Kommunestyret har bevilgnings- og beskatningsmyndighet, vedtar budsjett for alle kommunale virksomheter, velger formannskap og velger medlemmer til andre kommunale komiteer, styrer, råd og utvalg.

Kommunestyret holder møter ca. 6 ganger i året. Ordføreren innkaller til møtet, som holdes på biblioteket og er åpent for publikum.

  

Alle møter i kommunestyret blir weboverført, følg denne lenken.
 

Gruppeledere
Parti Navn Adresse Telefon E-post
AP Mette Måge Olsen Haugantoppen 9, 3090 Hof 99041994 E-post
FrP Vegard Mork Vestlia 18 913 50 513 E-post
H Jon Tunheim Havnegaten 31 417 21 014 E-post
KrF Arnfinn Horne Johansen Bregnestien 3 950 06 664 E-post
MDG Espen Watne Andresen Langgaten 34 926 62 477 E-post
Sp Heidi Næss Midtskogen Ekebergveien 11 959 00 781 E-post
SV Grete Wold Traneveien 31 951 07 574 E-post
V Thove Bringaker Kirkegaten 12 928 57 182 E-post
Felleslista_R_MDG Maren Njøs Kurdøl Røedsveien 1, 3095 Eidsfoss 95824866 E-post

 

 

Klikk på denne lenken for varamedlemmer

Fant du det du lette etter?