Aktuelt (NY) > Aktuelt (skal slettes)
Publisert 08.09.2016

Fra 12.september og 3 måneder framover vil vår åpningstid være fra kl. 1000 – 1400.
Vår adresse er Dr. Graarudsplass 1-3, Holmestrand.

 

Publisert 07.09.2016

Som et ledd i utbygging av boligfelt Solsiden skal eksisterende busslomme nord for krysset Hvittingfossveien/ Bringakerveien flyttes nord over langs Hvittingfossveien (iht. krav fra Statens vegvesen Vestfold). 

Publisert 15.06.2016

Bystyret vedtok i sak 021/16 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann, at forskriften skal legges ut på høring. 

Publisert 03.06.2016

Meld fra om du ikke ønsker å stå på listene, eller om du har merknader. 

Publisert 21.04.2016

Vedtak om adressenavn/ veinavn i reguleringsplan for Bringakerveien, gbnr 53/63

Saken ble behandlet i Formannskapet 07.04.216

 

Publisert 15.02.2016

I ukene 7-10 er tilgjengligheten på byggesaksavedlingen begrenset.
 

Mandag og onsdag er avdelingen stengt.
 

De andre tre dagene er avdelingen åpen på telefon fra kl. 12:00 til 15:30.