Vanningsrestriksjoner - oppdatert informasjon 5. juli

Fra 5. juli er det kun tillatt å vanne med kanne, det beror på at vannforbruket nå er større en tilsiget av vann.
 

Det innføres følgende vanningsplan fra mandag 21. mai til fredag 24. august 2018.

 

Vanning kan skje på følgende dager etter forbokstav i familie-/boretts-/sameiets navn i tidsrommet  kl. 18.00 - 23.00.

A-G: mandag + torsdag

H-L: tirsdag + fredag

M-Å: onsdag + lørdag
 

PLENVANNING MED SPREDER ER IKKE TILLATT! 


Borettslag og sameiet har vanningsdag etter borettslagets/sameiets navn.

Vanning med åpen slange er forbudt.

Hytter har ikke tillatelse til å vanne (gjelder ikke alle kommuner – sjekk egen kommune for hvilke bestemmelser som gjelder for hyttevanning).

Bruk av automatiske vanningsanlegg krever spesiell tillatelse fra kommunen.

Ved brannutrykning må all vanning stoppes.

Gårdbrukere og gartnere som har vanning etter vannmåler, kan vanne etter avtale med kommunen.
 

Alle henvendelser må rettes til teknisk etat i egen kommune.

Det er selvfølgelig lov til å vanne med kanne hver dag.