Til våre leverandører - Informasjon om ny fakturaadresse for mottak av fakturaer

Fra 1.1.2018 slår Holmestrand og Hof kommuner seg sammen. Navn på ny kommune er Holmestrand kommune.

EHF fakturaer:

Holmestrand kommune vil ha alle sine fakturaer på EHF format. Det vil være klart for å ta i mot EHF fakturaer 2.1.18. Du kan finne mer informasjon om EHF og aksesspunkter her.

Holmestrand kommunes nye organisasjonsnummer er: 917 151 229.

Ny fakturaadresse:


Holmestrand kommune
CO Fakturamottak
Postboks 4602
8608 MO I RANA

Deres referanse er et obligatorisk felt i EHF-standarden. Holmestrand kommune bruker 4 og 5 siffer i referansenummer for at faktura skal gå rett til mottaker. Det må kun stå vårt referansenummer, ikke navn, for at faktura skal gå til rett mottaker.

Fakturaer som gjelder 2017, skal ha fakturadato i 2017 og skal sendes til Holmestrand og Hof sine gamle organisasjonsnummer og fakturaadresse.

Fakturaer som gjelder delvis 2017 og delvis 2018 ønsker vi at sendes som to separate fakturaer.

Siste frist for å sende fakturaer for 2017 til gamle kommuner er 10. januar 2018.

Etter 10. januar må faktura stiles til nye Holmestrand kommune, organisasjonsnummer 917 151 229.

Fakturaer som gjelder varer og tjenester levert i 2018 skal ha fakturadato i 2018 og sendes ny kommune – organisasjonsnummer 917 151 229.