Skiveparkering i Roveveien ved fjellheisen

Skiveparkering maks 1 time - Klikk for stort bilde
Statens vegvesen har 05.07.17 fattet vedtak om skiveparkering på

parkeringsplassene i Roveveien ved fjellheisen. Det vil bli maks 1 time
parkering ved bruk av parkeringsskive eller at det legges en lapp med
ankomsttidspunkt godt synlig i frontruten.


Vedtaket har virkning fra det tidspunkt skiltene er satt opp og avdekket.