Resultater fra badevannsprøver

I løpet av sommeren vil Miljørettet helsevern publisere badevannsprøver på denne adressen: http://www.mhvivestfold.no


 

Her finner du resultatet av prøver tatt 12. og 13. juni.Vannkvalitetsnormer for friluftsbad

Termotolerante koliforme bakterier (TKB)/100 ml

God

Mindre god

Ikke akseptabel

< 100

100-1000

> 1000

 

 

Badeplass

Prøvedato

TKB/100ml

Badevannskvalitet

Hillestadvannet

03.07.2017

<10

GOD KVALITET

Dulpen

03.07.2017

<10

GOD KVALITET

Hagemann

03.07.2017

10

GOD KVALITET

 

Vi vil minne om at det i Hillestadvannet kan forekomme oppblomstring av blågrønnalger (vannblomst). Ved "vannblomst" kan vannet fremstå som misfarget, urent eller skummende. Ved "vannblomst" frarådes bading og vannet må ikke svelges. Oppblomstringen skjer helst i perioden juni –oktober.

Publisert av Pernilla Selander Tronrud. Sist endret 10.07.2017