Resultater fra badevannsprøver

I løpet av sommeren vil Miljørettet helsevern publisere badevannsprøver på denne adressen: http://www.mhvivestfold.no


 

Her finner du resultatet av prøver tatt 12. og 13. juni.Vannkvalitetsnormer for friluftsbad

Termotolerante koliforme bakterier (TKB)/100 ml

God

Mindre god

Ikke akseptabel

< 100

100-1000

> 1000

 

 

Badeplass

Prøvedato

TKB/100ml

Badevannskvalitet

Hillestadvannet

13.6.2017

320

MINDRE GOD

Dulpen

12.6.2017

100

MINDRE GOD

Hagemann

12.6.2017

40

GOD KVALITET

Publisert av Pernilla Selander Tronrud. Sist endret 19.06.2017