Referat fra informasjonsmøte - Hvittingfossveien

Det ble avholdt et informasjonsmøte for beboere/naboer i Hvittingfossveien, i forbindelse med oppstart av anleggsarbeid i oktober, den 28. september.