Naturtypekartlegging 2017 - Smørstein

I perioden juni til oktober 2017, vil det bli gjennomført en kartlegging av området ved Smørstein,se markeringen på kartet. (PDF, 2 MB)

Miljødirektoratet vil ha oggdragstagere som gjennomfør kartleggingen som er en del av det såkalte kunnskapsløftet for natur som ble vedtatt av Stortinget 2015.

Oppdragstagerne arbeider i felt for å finne naturtyper som er regnet som spesielt verdifulle eller truede i Norge. Data som innhentes vil blant annet brukes i arealforvaltning hos kommune og fylkesmann. Hensikten er at vi skal få godt stedfestet informasjon om naturen, og innebærer ikke vern eller fredning av områder.

Det skal som hovedregel ikke kartlegges utenfor rutene, men i noen tilfeller kan det være naturlig å fullføre en kartlegging inntil 1 km fra disse (markert med grønn sirkel).

Hvis det er spørsmål til oppdraget kan dere ta kontakt med Miljødirektoratet.
Vi anbefaler å benytte denne e-postadressen, siden den er betjent på dagtid gjennom hele sommeren: ninkartlegging@miljodir.no

Øvrige kontaktpersoner:

Idunn Borgen Skjente - idunn.skjetne@miljodir.no
Erlend Kjeldsberg Hovland - erlend.kjeldsberg.hovland@miljodir.no

Publisert av Pernilla Selander Tronrud. Sist endret 01.06.2017