Innføring av skiveparkering

I løpet av mai innføres det skiveparkering (manuell eller elektronisk parkeringsskive)Parkeringsskive.pdf.jpg - Klikk for stort bilde
på noen av de gratis parkeringsplassene i sentrum.
 

Alternativ til parkeringsskive, kan man legge en lapp med ankomsttid godt synlig i frontruten.   Foreløpig gjelder dette Kirkegaten, øvre del av Tordenskjoldsgate, Langgaten ved Dulpen og Bilet ved kirkegården.

Omskiltingen av de aktuelle plassene begynner i mai.

Parkering med p-skive

På steder regulert med skiveparkering gjelder følgende:

  • Parkering er tillatt i den tid som vises på underskiltet, med p-skive eller annen dokumentasjon.
  • P-skiven/annen dokumentasjon skal vise det tidspunktet kjøretøyet ble parkert (ankomsttid).
  • Uten p-skive eller annen dokumentasjon som viser ankomsttid, er det ikke tillatt å parkere på stedet.
  • Senest når p-tid utløper må kjøretøyet fjernes fra gaten den står parkert i.

På skiltet er det oppgitt innenfor hvilke klokkeslett reguleringen gjelder for.

Parkerer man innenfor denne tiden må ankomsttid oppgis.

Parkerer man før reguleringen starter, men ikke skal flytte bilen før etter at reguleringen har startet, oppgir man den tiden reguleringen starter som ankomsttid.

Eksempel:
Reguleringen starter kl 08:00. Parkerer man kl 22:00 på kvelden og skal stå til etter kl 08:00 dagen etter, stiller man p-skiven på kl 08:00.