Innbyggerservice Hof

Fra 1. februar 2018 samlokaliseres resepsjonen i tidligere Hof kommune med biblioteket i Hof. Det betyr at du fra 1. februar skal henvende deg på biblioteket dersom du vil snakke med oss ansikt til ansikt. I januar skal du fortsatt henvende deg i Herredshuset.

Samlokaliseringen med resepsjonen innebærer at åpningstidene for biblioteket utvides fra samme dato. Det vil etter hvert også være mulighet for å låne bøker via selvbetjeningsløsning.

Åpningstider innbyggerservice og bibliotek fra 1. februar 2018

Mandag, onsdag og fredag kl 9-15
Tirsdag og torsdag kl 9-19

Tlf: 33 09 52 81
E-post: hof.bibliotek@holmestrand.kommune.no