Hvem bør få Holmestrands kulturpris 2017?

Kom med forslag innen 15. september

Alle kan fremme begrunnede forslag på kandidater til kulturprisen. Forslagene sendes inn via skjemaet, som du får opp ved å klikke her.

Kulturprisutvalget avgjør hvem som skal tildeles prisen. Utvalget består av en representant for DNB Nor og fire reprensentanter for kommunen, som velges av bystyret for 4 år. Sekretær for komiteen er Kari Pedersen.

For mer informasjon, se her.