1 million kroner til turveien mellom Sande og Holmestrand!

Vår nye kommune får en million kroner til turveien mellom Holmestrand og Sande. Midlene kommer fra departementets utlysning av infrastrukturmidler til sammenslåtte kommuner. 

I søknaden vår ble det lagt vekt på at «Dette vil bli en helt spesiell turvei langs fjorden, men gode muligheter for fiske, bading og trim på beina og på sykkel. Opparbeidelsen av turveien skjer i et samarbeid mellom BaneNOR, Sande og Holmestrand kommuner. Turveien vil bli en ny attraksjon for den nye kommunens innbyggere, og for besøkende. Økt besøksattraktivitet er et uttalt mål for den nye kommunen.»


Søknaden ble sendt i slutten av mai, og tildelingene var klare 2.august.  Departementet varslet i utlysningen av midlene at maksimalt tildelt beløp pr. sammenslåing ville være på 5 millioner kroner. Det ble også understreket at de ville se årets tildelinger sammen med fjorårets. Da fikk Hof/Holmestrand 4 millioner kroner til utbedringer av Dokkakrysset i Hof. Dette er et svært viktig tiltak for kommende næringsutvikling i området. Samlet sett har vår nye kommune derfor fått optimal uttelling på 5 millioner kroner totalt.


Tilskuddsordningen skal iflg KMD «legge til rette for, og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur».


Turveien mellom Sande og Holmestrand ligger langs det som var en av landets vakreste togstrekninger. Når vi nå snart kan gå, sykle eller ta rullestolen langs turveien vil det bli en attraksjon både for kommunens egne innbyggere og for våre gjester.
 

Publisert av Janne Visnes Melgaard. Sist endret 07.08.2017