Ledig stilling som personalrådgiver

I Holmestrand kommune er det ledig stilling som personalrådgiver ved personal- og utviklingsenheten i rådmannens stab. Den som tilsettes vil være en viktig støtte for kommunens 21 virksomheter innen hele HR-området og vil ha et utstrakt samarbeid med kommunens ledere. Kommunen arbeider i disse dager med en ny organisasjonsmodell som vil gi personal- og utviklingsenheten et utvidet ansvarsområde, med spesiell fokus på utviklingsoppgaver. Holmestrand kommune er modellkommune ut inneværende år. En viktig oppgave i tida fremover blir således å videreutvikle prinsippene modellkommuneprosjektet har bygget på.

 

Personalrådgiveren vil være en ressursperson for ledere bl. a i forhold til følgende oppgaver:

 • Lov- og avtaleverk
 • Systemansvar og rådgivning i forhold til HMS/IA
 • Oppfølging av sykefravær
 • Opplæring av ledere og medarbeidere
 • Delta i utviklingsoppgaver
 • Være pådriver i arbeide med utvikling av rutiner og styringsdokumenter 
 • Oppfølging av utviklingsveiledere
 • Oppgaver innen personal- og utviklingsenhetens øvrige arbeidsområde.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter en kreativ, utadvendt og målrettet person med utdanning på høgskole/universitetsnivå, helst innen HR-området. Bred relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Du bør ha flere års relevant praksis og erfaring innen personalfeltet. Ledererfaring er en fordel.
 • Personlige egenskaper som initiativ, motivasjon for stillingen og gode kommunikasjonsferdigheter blir tillagt stor vekt.
 • Du kan bruke IKT som et arbeidsverktøy, og ser hvordan teknologien kan brukes til å utvikle kommunen.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb der mye avhenger av deg selv.
 • Tilsetting ihht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Lønn etter avtale og et trivelig og uformelt arbeidsmiljø

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til personal- og utviklingssjef Jan Tore Skjørshammer, telefon 33 06 41 07 eller mobil 452 18 415.

Skriftlig søknad med kopi av attester og vitnemål sendes Holmestrand kommune, Personalstab, Postuttak C, 3081 Holmestrand innen 17.12.2008.

 

Publisert av Jan Tore Skjørshammer. Sist endret 01.12.2008
Holmestrand kommune, Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand | Postadresse: Postboks 312, 3081 Holmestrand | Telefon +47 33 06 41 00 postmottak@holmestrand.kommune.no      Organisasjonsnummer: 838 500 382| Webredaktør: Pernilla Selander Tronrud
Lytt til tekst